“Historische vloeren leggen bijzondere kennis bloot”

Onderzoek en advies

Voor het behoud van historisch parket en de ambachtelijke kant van parketleggen maak ik me sterk. Door hier op beurzen, bij opleidingsinstituten en monument vakdagen over te vertellen komt dit onderwerp onder de aandacht bij een groter publiek. Mijn kennis en ervaring als docent aan het Hout- en Meubileringscollege hebben me geholpen hierin steeds bedrevener te worden. Helaas is de vloer regelmatig een ondergeschoven kindje of wordt bestaand parket te gemakkelijk vervangen. Door aandacht te vragen voor de historische waarde en te vertellen over de mogelijkheden van opknappen, herstel en renovatie hoop ik dat er minder parketvloeren met cultuurhistorische waarde verloren gaan. 

Voor diverse opdrachtgevers heb ik tevens technisch onderzoek verricht naar historisch parket. Door secuur de staat van de vloer te onderzoeken, de context waarin deze aanwezig is, een rapport van de bevindingen op te stellen en advies inclusief een plan van aanpak te maken help ik mee om historisch parket in Nederland in kaart te brengen en te behouden. Voor onderstaande opdrachtgevers ben ik hiermee aan de slag gegaan.

Shell 

in opdracht van Bureau Polderman; Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies

Binnenhof

In opdracht van Nico de Bont; Voor de toekomst en ons verleden

Vredespaleis

In opdracht van Conservator kunstcollectie en archief Carnegie Stichting 

Huis van Meerten

In opdracht van Hendrick de Keyser

Booijmans van Beuningen

In opdracht van de Gemeente Rotterdam

Saar Berks bepleit eerherstel van monumentale vloeren

Historische parketvloeren worden vaak letterlijk over het hoofd gezien en nonchalant vervangen voor een nieuwe versie. Daarin moet verandering komen vindt meervoudig Nederlands Kampioen Parketleggen en MeesterParketteur Saar Berks. 

“Onwetendheid en gebrek aan kennis zorgen ervoor dat ik veel oud parket terugvind in bouwcontainers. Eeuwig zonde! Monumentale vloeren léven en leggen bijzondere detaillering bloot. Ze tonen uitzonderlijk vakmanschap, vertegenwoordigen de geschiedenis van een pand en zijn vaak heel goed te restaureren. Historische vloeren verdienen meer respect en aandacht, daar zet ik mij met hart en ziel voor in.”

© 2020 Saar Berks | Concept en vormgeving Creative Desk  |  Fotografie Arjan Kerpel  |  Tekst StC StorytellConcepten