Synagoge
Weer een historische vloer behouden zonder te schuren

4 oktober 2020

Zo fijn dat er nog opdrachtgevers zijn die kennis hebben van hun erfgoed.

#behoudvanerfgoed #monumentaalpand #vakmanschapismeesterschap

Saar Berks
info@saarberks.nl
06 4542 0578

Concept en vormgeving Creative Desk  |  Fotografie Arjan Kerpel  |  Tekst StC StorytellConcepten