“Ik deel graag
mijn kennis
over het vak”

Kennisoverdracht

In dit vak kun je niet promoveren en als bevestiging voor mijn talent heb ik mezelf ten doel gesteld de titel Meester Parketteur te behalen. Als enige vrouw heb ik hem weten te veroveren en ik voel me soms de Madame Curie onder de parketteurs. De titel ‘Meester’ zegt iets over hoe ik met mijn vak bezig ben en hoe mijn mentaliteit is. Meester zijn gaat over werkethos en instelling. 

Een andere betekenis die ik aan de titel Meester wil geven is in de letterlijke zin. Mijn ervaring, kennis en kunde deel ik graag via lezingen en colleges. 

Voor het behoud van historisch parket en de ambachtelijke kant van parketleggen maak ik me sterk. Door hier zoveel mogelijk op beurzen, bij opleidingsinstituten en monument vakdagen over te vertellen komt dit onderwerp onder de aandacht bij een groter publiek. Helaas is de vloer regelmatig een ondergeschoven kindje of wordt bestaand parket te gemakkelijk vervangen. Door aandacht te vragen voor de historische waarde en te vertellen over de mogelijkheden van opknappen, herstel en renovatie hoop ik dat er minder parketvloeren met cultuurhistorische waarden verloren gaan. 

Het geven van colleges geeft me de mogelijkheid mijn praktische kennis te delen. Ik vind het een uitdaging om geïnteresseerden en vakgenoten niet alledaagse technieken bij te scholen. Mijn kennis en ervaring als docent aan het Hout- en Meubileringscollege helpen me hierin steeds bedrevener te worden.

De lezingen, die ik op informele wijze geef, zijn interessant voor zowel vakgenoten met een voorliefde voor historie als bezitters van monumentale erfgoed panden en eenieder die hiermee zijdelings verbonden is of geïnteresseerd in is.

Saar Berks bepleit eerherstel van monumentale vloeren

Historische parketvloeren worden vaak letterlijk over het hoofd gezien en nonchalant vervangen voor een nieuwe versie. Daarin moet verandering komen vindt meervoudig Nederlands Kampioen Parketleggen en MeesterParketteur Saar Berks. 

“Onwetendheid en gebrek aan kennis zorgen ervoor dat ik veel oud parket terugvind in bouwcontainers. Eeuwig zonde! Monumentale vloeren léven en leggen bijzondere detaillering bloot. Ze tonen uitzonderlijk vakmanschap, vertegenwoordigen de geschiedenis van een pand en zijn vaak heel goed te restaureren. Historische vloeren verdienen meer respect en aandacht, daar zet ik mij met hart en ziel voor in.”

Vakgroep Historisch Parket

Als medeoprichter ben ik nauw betrokken bij de vakgroep Historisch Parket. De belangrijkste doelstelling van onze vakgroep is het delen van kennis & ervaring. Daarnaast pionieren we op educatief vlak. Er is nagenoeg niets over het uitvoeren van restauraties bekend of geschreven. De vaktechnische details gaan via mondelinge overlevering. De vloer in een interieur komt vaak helemaal op de laatste plaats en is lang een ondergeschoven kindje geweest. In de afgelopen periode heeft de vloer nooit de status bereikt die een interieur wel is toebedeeld terwijl ontwerpers en schrijnwerkers net zoveel passie en kunde in de vloer legden als in het interieur. Met de vakgroep trachten we opdrachten tot restauratie van historische vloeren naar de parketteur te brengen en zo historisch erfgoed te behouden. 

© 2020 Saar Berks
info@saarberks.nl

Concept en vormgeving Creative Desk  |  Fotografie Arjan Kerpel  |  Tekst StC StorytellConcepten